Umawianie wizyt bierzemy na siebie,

Ty zajmij się klientem.

Zobacz jak to działa
Testuj przez 30 dni za darmo

Pobierz naszą darmową aplikację:

App Store
Google Play
Windows Store
Korzyści płynące ze współpracy z nami:
Zobacz więcej korzyści
Profesjonalna recepcjonistka Nasza recepcjonistka umówi na wizytę Twojego klienta, gdy ten nie będzie mógł się z Tobą skontaktować. Nie stracisz żadnego ważnego kontrahenta
Oszczędność Twojego czasu Nie tracisz czasu na odbieranie telefonów dzwoniącym często w najbardziej niepożądanej chwili. Dzięki temu możesz w pełni się skupić na obowiązkach...Czytaj więcej
Zmniejszenie ilości porzuconych wizyt Dzieki nam możesz wysyłać wiadomości SMS lub e-mail by Twoi klienci zawsze byli na bieżąco z Twoją najnowszą ofertą, by nigdy nie ominęła ich organizowana...Czytaj więcej
  Poznaj wszystkie dostępne funkcje
  Twojej nowej recepcji
  Współdzielona asystentka
  Pozwól klientom umówić się na wizytę do Ciebie w takiej formie jak lubią: Internet, telefon, SMS.
  Kalendarz wizyt
  Łatwy nadzór nad terminami poszczególnych wizyt, możliwość edycji oraz przeglądania historii wizyt.
  Powiadomienia
  Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS lub email z przypomnieniem na 24 godziny przed umówioną wizytą.
  Kampanie promocyjne
  Możesz wysłać sprofilowane wiadomości SMS lub email przypominające lub informujące o promocji na daną usuługę.
  Sprawdź wszystkie funkcje

  Branże, które z nami współpracują:

  Prawnicy
  Lekarze
  Trenerzy personalni
  Fryzjerzy
  Agenci ubezpieczeniowi
  Masażyści
  Architekci
  Programiści
  Salon urody
  Mechanicy
  Freelancerzy
  I wciąż nawiązujemy nowe kontakty...
  Masz pytanie? Zapytaj specjalistę!
  tel: +48 22 39 09 202
  kontakt@mojarecepcja.com.pl
  O nas
  Pomagamy Specjalistom rozwiązać problem efektywnego zarządzania czasem i lojalności Klientów.
  Moja Recepcja oszczędza Twój czas, podnosi standard świadczonych usług i pozwala oddzielić czas wolny od zawodowego.
  Kontakt
  Moja Recepcja,
  Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03–901 Warszawa
  tel: +48 22 39 09 202

  Regulamin

  Brak połączenia z bazą danych

  Zamknij

  Polityka prywatności

  Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych abonentów usługi oraz Użytkowników Serwisu niebędących abonentami jest Moja Recepcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Radomiu (02-326) przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 58/70/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000568838; REGON 362132445, NIP 7962968659; (dalej „Moja Recepcja” lub „administrator”). Dane osobowe osoby korzystającej z Serwisu mojarecepcja.com.pl (dalej "Usługobiorcy") przetwarzane są przez administratora danych osobowych Usługobiorcy (Moja Recepcja) w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania do Konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Usługobiorcom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

  Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy, którego danymi administruje, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku uzyskania przez administratora danych wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę, którego danymi administruje, z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, administrator danych informuje, że może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, na zasadach określonych przepisami prawa.

  Dane dotyczące Usługobiorcy, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

  Administrator danych zastrzega, iż na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, którego danymi administruje, oraz innych danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przekazanie danych Usługobiorcy tym firmom w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Usługobiorcę w trakcie procesu Rejestracji.

  Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do administratora swoich danych osobowych (Moja Recepcja). Podanie danych przez każdego Usługobiorcę przy rejestracji jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi.

  Administrator danych informuje, Usługobiorcę, którego danymi administruje, że z momentem połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, z którego Usługobiorca łączy się z Serwisem. Administrator danych informuje, że będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym adresu IP) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy i czasu połączenia Usługobiorcy z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Usługobiorcy w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

  Administrator danych wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowanie Serwisu do potrzeb Usługobiorców, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Pliki typu cookies umożliwiają także skorzystanie przez Usługobiorcę z opcji „Zapamiętaj moje dane”, dzięki której Usługobiorca ma zapewniony dostęp do swojego konta w Serwisie z pominięciem każdorazowej konieczności logowania się do Serwisu. Dostęp ten jest zapewniony wyłącznie w ramach połączenia z urządzenia końcowego, z którego korzystał w momencie wybrania tej opcji i umieszczenia pliku cookie. Dostęp do konta bez konieczności logowania trwa przez czas ważności pliku cookie umieszczonego przez danego Usługodawcę, tj. przez 30 dni.

  Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie opcji „Zapamiętaj moje dane” przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do urządzenia końcowego Usługobiorcy.

  Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Administrator danych uprzedza, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

  Administrator danych oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Usługobiorcom, których danymi administruje, wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na konto biuro@mojarecepcja.com.pl. Jednocześnie administrator danych oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

  Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Usługobiorców Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Usługobiorców na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Usługobiorca może zgłaszać na adres: kontakt@mojarecepcja.com.pl

  Zamknij
  x
  Proszę czekać, trwa ładowanie
  x

  x


  x


  Anuluj